"Έντεχνα" για Φωνή και Πιάνο

Εκτύπωση
Share
1 [ΠΡΩΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ]
1937
2 [ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ]
1937-1938
3 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΑ ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ
1937-1952
4 [ΤΡΙΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ]
1939-1940
5 [ΣΚΟΡΠΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ Ι 1939-1958]
1939-1952
6 ΠΕΝΤΕ ΝΑΥΤΕΣ
1944-1945
7 ΕΡΩΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ
1946-1948
8 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1950
9 Ο ΚΥΚΛΟΣ
Έξι δημοτικά τραγούδια για μέτζο σοπράνο και πιάνο
1957
10 ΠΕΝΤΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ
Νέα διασκευή
1957
11 ΠΕΝΤΕ ΝΑΥΤΕΣ
1957
12 LES QUATRE ELUARD
1958
13 LES SIX ELUARD
1958